Cơm Cá Ba Sa Kho Tộ

2.000.000  1.800.000 

Vị beo béo của cá Ba Sa được kho ngập trong các loại gia vị, tạo nên món ăn truyền thống đậm đà, rất đưa cơm.